Μικροβιοκτονια – Απολυμανση

Η Μικροβιοκτονία είναι η υγειονομική εφαρμογή ώστε να καταπολεμήσουμε ιούς και βακτήρια που μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ιδιωτική και δημόσια υγεία.

Η μικροβιακή καταπολέμηση γίνεται με ειδικά απολυμαντικά εγκεκριμένα από τον Ε.O.Φ για την απολύμανση χώρων.Μετα το τέλος των εφαρμογών σας παραδίδουμε πιστοποιητικό απολύμανσης.